• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Simco

 

Specifications

ModelTOP GUN

Weight

6.5 oz. (185 g.) Cable 1.25 oz /ft. (115 g/m)                         Power unit 6.0 lbs (2.7 kg)

Maximum Pressure

100 psi

Flow

2.4 SCFM at 30 psi (68/min at 2 bar)

 

4.6 SCFM at 60 psi (130/min at 4 bar)

 

7.4 SCFM at 100 psi (210/min at 7 bar)

Discharge Time

1.0 seconds at 6” and 30 psi (1000 V to 100 V); 0.5 seconds at 2” and 60 psi (1000 V to 100 V)

Air Output Pattern

Targeted

 

 

 

Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại
Các bộ phận ngoại vi / thiết bị liên quan
Liên hệ

Các bộ phận ngoại vi / thiết bị liên quan

Điện cực hàn hồ quang
Liên hệ

Điện cực hàn hồ quang

Phụ kiện và các giải pháp thay thế - Điện cực hàn chiếu
Liên hệ

Phụ kiện và các giải pháp thay thế - Điện cực hàn chiếu

Phụ kiện và các giải pháp thay thế - Điện cực hàn điểm
Liên hệ

Phụ kiện và các giải pháp thay thế - Điện cực hàn điểm

 

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 76  Total: 2425934
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com