• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Sản phẩm

Dép chống tĩnh điện
Liên hệ

Dép phòng sạch, chống tĩnh điện

Quần áo chống tĩnh điện
Liên hệ

Bộ quần áo, áo choàng chống tĩnh điện 

Mũ chống tĩnh điện
Liên hệ

Mũ phòng sạch, chống tĩnh điện

Bọc Giày Chống Tĩnh Điện
Liên hệ

Bọc giày, ủng chống tĩnh điện

 

 

Găng Tay Chống Tĩnh Điện
Liên hệ

Găng tay chống tĩnh điện sử dụng trong môi trường sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất bán dẫn, sản xuất công nghiệp.

Khẩu Trang
Liên hệ

Khẩu trang chống bụi, vi khuẩn

Vòng Đeo Tay Chống Tĩnh Điện
Liên hệ

Dây nối đất vòng đeo tay chống tĩnh điện

Dầu Máy 150 Slideway
Liên hệ

Slideway oil 150

Madein: Holland

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 12  Total: 1817813
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com