• slider
  • slider
  • slider
  • slider

BOSCH REXROTH

Máy mài góc đường kính đĩa mài từ 100 - 180 mm
Liên hệ

Máy mài góc đường kính đĩa mài từ 100 - 180 mm

Phụ kiện cho tua vít / cờ lê
Liên hệ

Phụ kiện cho tua vít / cờ lê

Vòi kéo cân bằng
Liên hệ

Vòi kéo cân bằng

Cáp cân bằng sử dụng cho máy nén khí
Liên hệ

Cáp cân bằng sử dụng cho máy nén khí

Động cơ nén khí 340 - 740 Watts
Liên hệ

Động cơ nén khí 340 - 740 Watts

Động cơ nén khí 100 - 370 Watts
Liên hệ

Động cơ nén khí 100 - 370 Watts

Cờ lê khóa  vặn sử dụng khí nén
Liên hệ

Cờ lê khóa  vặn sử dụng khí nén

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đĩa mài 125 - 180 mm
Liên hệ

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đĩa mài 125 - 180 mm

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đĩa mài 50 - 125 mm
Liên hệ

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đĩa mài 50 - 125 mm

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 40 - 50 mm
Liên hệ

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 40 - 50 mm

 

 

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 27 - 50 mm
Liên hệ

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 27 - 50 mm

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 8 - 50 mm
Liên hệ

Máy mài dạng thẳng đường kính kính đá mài 8 - 50 mm

Cờ lê tác động dùng khí nén
Liên hệ

Cờ lê tác động dùng khí nén

Súng siết bulong dạng xung (dầu) dùng khí nén
Liên hệ

Súng siết bulong dạng xung (dầu) dùng khí nén

Cờ lê góc sử dụng khí nén
Liên hệ

Cờ lê góc sử dụng khí nén

partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2015 Yurutech Việt Nam. All rights reserved. Design by Nina Co.,LTd Online: 16  Total: 1278192
Hotline: 098 353 7667
Email:
an@yuritechvietnam.com